K500 – Speed Head Premium Wax-Resin

K500 özellikle paket ve ambalajlar üzerinde baskı yapmakta kullanılan endüstriyel yazıcılarda çalışan ve yüksek hızda baskı yapabilen özel bir ribondur.

80 mm/sn hızına kadar baskı yapabilen bu ribon paketleme sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir ve eşsiz bir baskı yoğunluğuna sahiptir.

Kasha K500 Speed Head Premium Wax-Resin,

  • European Chemicals Agency’nin Substances of Very High Concern regülasyonlarına,
  • Avrupa Birliği’nin Restriction of Hazardous Substances direktiflerine,
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Standartları’na,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Standartları’na,
  • ISEGA ve FDA’nın Gıda Güvenliği Kontratı’na

uygun olarak üretilmiştir. Halojen içermediğin çevreye ve canlılara zarar vermez.

sertifika