B112 – Premium Wax-Resin

B112 Premium Wax-Resin near edge kafa kullanan yazıcılarda yüksek kalitede baskı alınmasını sağlayan ribonlardır.

Baskı yoğunluğu oldukça yüksek olan bu ürün ile yüksek hızlarda baskı yapmak mümkündür.

Kimyasal çözücüler karşısındaki direnci resin ribonlara göre daha düşüktür.

B112 Premium Wax-Resin ile PET, PE, PP, PVC filmler ve sentetik bazlı kağıtlar üzerine baskı yapılabilir.

B112 – Premium Wax-Resin,

  • European Chemicals Agency’nin Substances of Very High Concern regülasyonlarına,
  • Avrupa Birliği’nin Restriction of Hazardous Substances direktiflerine,
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Standartları’na,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Standartları’na,
  • ISEGA ve FDA’nın Gıda Güvenliği Kontratı’na

uygun olarak üretilmiştir. Halojen içermediğin çevreye ve canlılara zarar vermez.

sertifika