B310 – Premium Resin

Kasha B310 – Premium Resin,

  • European Chemicals Agency’nin Substances of Very High Concern regülasyonlarına,
  • Avrupa Birliği’nin Restriction of Hazardous Substances direktiflerine,
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Standartları’na,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Standartları’na,
  • ISEGA ve FDA’nın Gıda Güvenliği Kontratı’na

uygun olarak üretilmiştir. Halojen içermediğin çevreye ve canlılara zarar vermez.

sertifika