Termal Transfer Ribon

Ribon1

Termal transfer ribon üç katmandan oluşur.

Ribon, bir bilgisayar programı vasıtasıyla istenen bilgilerin barkod yazıcısından etikete ısı (termal) ile transferini sağlar. Termal transfer ribon üç katmandan oluşur. Orta kısmında oldukça ince bir film tabakası, bu tabakanın bir tarafında ısıyla eriyen mürekkep, diğer tarafında ise yazıcı kafasını koruyan koruyucu tabaka bulunur. Filmin üzerinde katı halde bulunan mürekkep, termal yazıcı kafası tarafından ısıtılarak sıvı hale gelir ve etiket yüzeyine transfer edilerek baskı gerçekleştirilir. Termal transfer etikete ribonla yapılan baskının ömrü, termal etikete ribonsuz yapılan baskıya kıyasla daha uzundur.

 

Ribon2

Termal transfer ribon nasıl baskı yapar ?

 

 

Ribon’un etiket üzerine baskı yapabilmesi ve iyi sonuç alınabilmesi için etiket yüzeyinin pürüzsüz ve termal transfere uygun olması gerekmektedir. Baskıda kullanılacak ribonun tipi, kullanılacak etiketin hammaddesine ve  kullanılacak yüzeyde ne kadar kalıcılık göstermesi gerektiğine göre belirlenir. Kaliteli baskı için;  yazıcı-ribon-etiket üçlüsünün uyumlu olması gerekir. Kasha Ribbon’un deneyimli kadrosu, Kasha müşterilerinin doğru yazıcı-ribon-etiket kombinasyonuna ulaşmasını sağlar.

 

 

Termal transfer ribonlar 3 gruba ayrılmaktadır:

  • Wax
  • Wax-Resin
  • Resin

Bu 3 gruptaki ürünler ayrıca barkod yazıcıların termal kafalarına göre gruplara ayrılırlar.

  • Flat Head (Düz Kafa) Yazıcılar
  • Near Edge (Eğimli Kafa) Yazıcılar

Doğru ürünün seçilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

• Etiketin türü,

• Etiket yüzeyinin baskılı veya baskısız olması,

• Etiketin yüzeyine yapılacak baskının ömrü ve yüzeye uygulanan kimyasal testler (alkol testi gibi),

• Barkod makinesinin model ve markası (yazıcı kafa tipi (flat head, near edge), kullandığı kuka tipi (çentikli, çentiksiz) )

Barkod yazıcılarda bulunan yazıcı kafalar flat head(düz kafa) ve near edge (45 derece eğimli) olmak üzere ikiye ayrılır.

Flat – Head Barkod Yazıcılar:

Zebra, Datamax, Intermec, Toshiba, Avery Dennison, Sato, Cab, Argox v.b.

Bu yazıcıların kullandığı ribon çeşitleri şunlardır: Wax, Wax/resinResinTekstil Resini

Near Edge  Barkod Yazıcılar:

Toshiba, Avery Dennison, Novexx v.b.

Near edge kafaya sahip yazıcılarda wax ribon kullanılamaz. Wax-Resin, resin ve tekstil ribonları kullanır. Bu makinelerde kullanılan ribonların sarım boyları genellikle 600 mt’dir.

Kasha Ribbon flat head ve near edge yazıcılar için farklı fiyat-performans beklentilerine yönelik ürünler sunmaktadır.

Baskıda kullanılacak ürünlerin teknik özelliklerinin ve kalite standartlarının tedarikçi firmadan mutlaka istenmesi önerilir. Markasız ve düşük kalitedeki ürünler yazıcıya ve etiketlere zarar verebilir.